top of page

JOHAN RAMBERG

Stadsliv

Johan Rambergs akvareller håller en sällsynt hög kvalité, både tekniskt och konstnärligt. Hans motivval i denna utställning håller sig kring urbanismen åter igen. Intressanta möten mellan stadsinnevånare, ibland i ett släpande motljus eller i en kvällsskildring. Han utför även spännande kompositioner som innehåller flera motiv och som tillsammans ger en högre puls i bilden.

 

14 oktober - 19 december 2013

Underjorden, 73 x 40 cm
Rött sken, 17 x 12 cm
Katmandu I, 34 x 69 cm
Katmandu II, 34 x 69 cm
Nattvandrare, 11 x 16 cm
Stan där jag en gång som barn...,
40-gräns, 13 x 19 cm
Reflektioner, 22 x 18 cm
Skyltfönster, 13 x 19 cm
Skymning, 13 x 19 cm
Humlegårdsgatan, 30 x 70 cm
City, 30 x 70 cm
Långa skuggor, 23 x 54 cm
Vid Lilla torg, 17 x 12 cm
"En stor kebad, tack", 17 x 12 cm
Skymningsgata, 25 x 35 cm
Kino, 26 x 35 cm
Ringled, 22 x 68 cm
Espresso, 21 x 67 cm
Under konstruktion, 15 x 23 cm
Byggarbetsplats, 53 x 48 cm
Broar, 26 x 45 cm
Sibyllegatan, 26 x 45 cm
Parkteater, 35 x 54 cm
Februariljus, 33 x 53 cm
Statoilmacken, 61 x 29 cm
Med mp3 genom stan, 43 x 53 cm
Cykelled, 22 x 67 cm

Stockholmare

Den lågt stående vintersolen får staden att glöda. Väggarna fångar ljuset och kastar det tillbaka. Människorna kastar långa skuggor där de rastlöst rör sig genom centrum. Stadens skilda rum öppnar för olika slag av möten. Människor möts tillfälligt på ett övergångsställe eller vid en galleria och i nästa ögonblick är de på väg åt var sitt håll. Det är något i detta tillfälliga som fascinerar. Att fånga det och ge det en varaktighet i en bild.

 

17 mars - 28 april 2011

I utställningen "Johan Ramberg skildrar Stockholm 2009" åskådliggörs livet i staden, människors ständiga rörelse, till arbetet, affären eller hemmet.

Johan Ramberg lyckas hitta skönheten på de mest oväntade platserna.

De omålade ytorna skildrar ljuset på ett fantastiskt sätt. Inställningen som ska till för skapandet av en akvarell har stora likheter med tuschmåleriet: rörelsen är direkt och oåterkallelig.

 

Johan Ramberg behärskar denna teknik till fulländning.

 

3 december - 19 december 2009

Johan Ramberg skildrar Stockholm

bottom of page