top of page

Ann Karlholm

Askar & objekt

Ann Karlholm, som har både en snickeriutbildning från Carl Malmstens skola och en konstnärlig utbildning fortsätter sitt arbete med konsthantverk i form av unika askar och objekt. Skaparglädjen syns tydligt i de många olika uttryck som framkommer bland de utställda verken.

Material samsas på spännande sätt. Träslag möter olika metaller, gammal patina från kopparplåten lever väl tillsammans med nya snitt av körsbärsträ. Beroende på föremålets karaktär och vilken känsla som ska förmedlas använder hon även akryl, skinn, textil och återbrukat material.

Popkulturens skivomslag blir förevigade i två reliefer där utvalda textrader stansats ut bokstav för bokstav.

Anns snickrande följer traditionella hantverksmässiga metoder men hon tar sig också stora friheter att hitta egna lösningar. På utställning hos Galerie Alex Wiberg vill hon försöka visa ett nytt sorts exklusivt finsnickeri. Det är ofta ett tids-och tålamodskrävande arbete eftersom hon inte lämnar ifrån sig något utan att ha fått de uttryck, ytor och möten som hon eftersträvar.

 

8 maj - 28 maj 2014

Askar & skrin

Jag är möbelsnickare med konstskolebakrund som arbetar sedan 1995 i egen verkstad på Kungsholmen i Stockholm. Min utbildning har jag fått från Carl Malmstens skola, Nyckelviksskolan, Konstskolan Basis samt Forsbergs skola.

På senare tid har tonvikten i mitt arbete legat på konsthantverk i form av unika skrin, askar och objekt. Glädjen att välja bland träslagen väcker lusten att skapa föremål med stark egen karaktär. Genom avvägda mått och proportioner och någon oväntad detalj försöker jag få fram olika uttryck. Jag använder hantverksmässiga tekniker och sammansättningar och lägger ner mycket tid på att varje objekt ska kännas väl genomarbetat och hålla högsta kvalitet.

I mina skissböcker samlar jag idéer, bilder, fragment och ord som jag fastnat för. Kanske ger de upphov till ett nytt alster eller så läggs något in som en detalj på ett skrin. Förhoppningen är att kunna väcka betraktarens nyfikenhet.

I utställningen på Galerie Alex Wiberg visar jag ett urval av askar och skrin samt några ting som kanske kan få det att vattnas i munnen på besökaren ;-)

 

Ann Karlholm, Stockholm 2012

 

19 april - 30 maj 2012

 

bottom of page