top of page

GALERIEALEXWIBERG GOES BLACK!


Efter att i snart 25 års tid arbetat i en traditionell galleristroll; representera en grupp konstnärer med återkommande utställningar, är tiden nu mogen för en ny inriktning av galleriet.

Man brukar, inom varumärken, ibland särskilja speciella serier eller kollektioner med benämningen Black Label. Utmärkande är då att det är en mycket exklusiv och unik serie.

Denna idé kommer jag att applicerat inom konsten.

Jag kommer fortsättningsvis välja ut enstaka konstverk ur främst nya konstnärers produktion. Enbart det allra bästa och enbart ett mycket litet antal verk.

Dessa kommer att presenteras publiken allt eftersom de tillförs galleriet.

Nu pågår det sista arbetet i renoveringen av galleriets lokaler.

De första konstverken är snart på väg till Sverige.

Mer information följer inom kort.

bottom of page